Tarnijale

Täielikult kasutatud katalüsaatorid

Keemiline koostis:
Keskmine keemiline koostis,%
V205 - Min 14,0%
Ni - Min 2,2%
Mo - Min 2,2%
S - Max 5,0%
P - Max 0,35%
Al203 - alus

Kütteõli muda, metallurgia

V2O5 sisaldusega – min 7,0 %